נהלי הסטודיו

1. רישום לחוגים מגיל 16 ומעלה.

2. אין להכניס תיקים אישיים לסטודיו.

3. רישום לכל השיעורים מראש לפחות שעה לפני השיעור ! (בטלפון 077-3016007 או בקבלה).

4. ביטול הרשמה - מחובתו של כל מי שנרשם לשיעור לבטל את הרשמתו עד חצי שעה מתחילתו של השיעור וזאת על מנת לאפשר למנויים נוספים להינות מהשיעורים.

5. הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים של הרגע האחרון גם ללא הודעה מוקדמת,ובמידת הצורך להוסיף ולהפחית שיעורים על פי שיקול דעתה.

6. כניסה לשיעור באיחור מעבר ל 10 דקות לא תתאפשר.

7. נא להגיע לשיעורים בביגוד ונעליים מתאימים.

8. נא להגיע עם מגבת.

 השתתפות רק בתנאי הרשמה מוקדמת וכמות מספיקה של המשתתפים!