top of page

 

נהלי הסטודיו


1. רישום לחוגים באפליקציה FIZIKAL APP

2. אין להכניס תיקים אישיים לסטודיו.

3. רישום מראש לכל השיעורים לפחות שעה לפני השיעור !
(בטלפון 073-7272332 או באפליקציה).

4. ביטול הרשמה - מחובתו של כל מי שנרשם לשיעור לבטל את הרשמתו עד שעה מתחילתו של השיעור, וזאת על מנת לאפשר למנויים נוספים להינות מהשיעורים.

5. הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים של הרגע האחרון גם ללא הודעה מוקדמת, ובמידת הצורך להוסיף ולהפחית שיעורים על פי שיקול דעתה.

6. לא תתאפשר כניסה לשיעור באיחור של מעבר ל 10 דקות.

7. יש להגיע לשיעורים בביגוד ונעליים מתאימים.

8. יש להגיע עם מגבת.
 

השתתפות בחוג מותנית בהרשמה מוקדמת שעה לפני ובמינימום 5 משתתפים!!!      

 
 
 
 
 
 
google-logo-history-png-2804.png
app-store-png-logo-33116.png
מערב.JPG
bottom of page