top of page

 

נהלי הסטודיו


1. רישום לחוגים באפליקציה FIZIKAL APP

2. אין להכניס תיקים אישיים לסטודיו.

3. רישום מראש לכל השיעורים לפחות שעה לפני השיעור !
(בטלפון 077-3016007 או באפליקציה).

4. ביטול הרשמה - מחובתו של כל מי שנרשם לשיעור לבטל את הרשמתו עד שעה מתחילתו של השיעור, וזאת על מנת לאפשר למנויים נוספים להינות מהשיעורים.

5. הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים של הרגע האחרון גם ללא הודעה מוקדמת, ובמידת הצורך להוסיף ולהפחית שיעורים על פי שיקול דעתה.

6. לא תתאפשר כניסה לשיעור באיחור של מעבר ל 10 דקות.

7. יש להגיע לשיעורים בביגוד ונעליים מתאימים.

8. יש להגיע עם מגבת.
 

השתתפות בחוג מותנית בהרשמה מוקדמת שעה לפני ובמינימום 5 משתתפים!!!    אין אפשרות לבצע הרשמה לחוג מאחר ולא הגעת ולא עדכנת על ביטול 3 פעמים

תוכל/י לבצע הרשמה בעוד כשבוע

 
 
 
 
 
 
 
 
google-logo-history-png-2804.png
app-store-png-logo-33116.png
מרכז.JPG
bottom of page